DGSG / Nieuws

Nieuws

En de winnaar is ...
De afgelopen 6 maanden hebben 58 scholen voor middelbaar onderwijs in Nederland meegedaan aan de Smokefree Challenge, een klassikale niet-rokenwedstrijd. De twee winnaars hebben de Smokefree Challenge volgehouden én de leukste creatieve opdracht gemaakt: klas 1H2 van het RSG Simon Vestdijk uit Harlingen en klas 1B van het Clusius College in Purmerend. Ze gaan allebei met de hele klas een dag naar Walibi Holland. Lees hier verder

Nieuwe website Rookvrij schoolterrein online
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn verplicht voor 2020 hun terrein rookvrij te maken.
Sinds deze week is de overzichtelijke, nieuwe website www.rookvrijschoolterrein.nl online. Hier vinden scholen alle informatie die zij nodig hebben om aan de slag te gaan met de invoering van een rookvrij schoolterrein.

Middelbare scholen in Gooi en Vechtstreek samen sterk tegen jongeren en alcohol
Een groot aantal middelbare scholen in de Gooi en Vechtstreek gaan samenwerken om het alcoholmisbruik van jongeren tegen te gaan. Samen met gemeenten, horeca- en sportverenigingen hebben de scholen het initiatief genomen voor een manifest over de aanpak van het misbruik. Het is uniek te noemen dat scholen nu zelf dit initiatief hebben genomen.
De opstellers van het manifest willen dat gemeenten in de regio zich actiever op gaan stellen in de strijd tegen alcohol. Uit het meest recente onderzoek (2015) blijkt dat het alcoholgebruik onder de jeugd in deze regio in alle opzichten zorgelijk is. Initiatiefnemer Johan Veenstra, rector van het Comenius College te Hilversum, is van mening dat het alcoholmisbruik alleen kan worden aangepakt als iedereen meewerkt: de sportclub, de horeca en ook de ouders.
Lees hier het artikel.
De NOS ging in gesprek met ouders en jongeren in ’t Gooi om te horen wat zij vonden van het alcoholgebruik.