Gemeenten

Dealen op scholen. Overlast van spijbelende jongeren. Schooluitval. Voorkomen van incidenten. Slechte scholen in uw gemeente of stad. U hoeft als gemeente niet af te wachten tot de school zelf iets doet, ú kunt ook iets doen. Door scholen te stimuleren aandacht te besteden aan de risico's van alcohol, tabak of drugs. En door ook ouders aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Met het preventieprogramma De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is het in één keer geregeld. Bij de uitvoering van DGSG biedt de GGD of instelling voor verslavingszorg ondersteuning.

Integrale aanpak
DGSG draagt op een effectieve manier bij aan de weerbaarheid van jongeren op het gebied van genotmiddelen. Schoolgaande jongeren krijgen voorlichtingslessen over middelen, waardoor ze weten wat de risico's zijn en hoe ze kunnen omgaan met groepsdruk. Maar daar blijft het niet bij. Scholen stellen ook duidelijke regels, denken na over preventieve maatregelen en houden een ouderavond. Daarnaast bestaat er binnen DGSG speciale aandacht voor leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Juist deze integrale aanpak van DGSG maakt het programma effectief.

Ondersteuning gemeenten bij alcohol-, drugs- en tabaksbeleid
Met jarenlange kennis op het gebied van alcohol, drugs en roken, ondersteunt het Trimbos-instituut gemeenten bij het realiseren van hun middelenbeleid. Het Trimbos-instituut ondersteunt met onderzoek, advies en het schrijven van plannen. Kijk hier voor meer informatie of ga meteen naar het adviespunt voor lokaal middelenbeleid.

Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken (v/h PAS)
Uit onderzoek naar de interventie PAS (Preventie Alcoholgebruik Scholieren) bleek een aantal jaar geleden al, dat ouders een cruciale rol spelen bij het uitstellen van het alcoholgebruik door hun kinderen. Ouders dienen tegelijkertijd met de leerlingen te worden voorgelicht, zodat zij een duidelijke norm kunnen stellen voor hun beginnende puber.
 
Sinds het schooljaar 2014/2015 is de PAS interventie, naast alcohol, ook gericht op roken. Met deze Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken  wordt aangesloten bij de NIX18-campagne, de publiekscampagne gericht op de leeftijdsverhoging van alcohol en tabaksverkoop. 

De interventie is gericht op leerlingen en hun ouders. Daarmee bestaat het uit twee onderdelen van De gezonde school en genotmiddelen (DGSG): voorlichtingslessen en ouderparticipatie. De uitvoering vindt plaats in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs.
Leerlingen krijgen in de eerste twee klassen van het voortgezet onderwijs voorlichtingslessen. De ouderinterventie bestaat uit een korte presentatie op de ouderavond aan het begin van het eerste, tweede en derde schooljaar. Ook maken ouders samen afspraken over het alcoholgebruik van hun kinderen en krijgen ze een folder met opvoedtips uitgereikt.