Gemeenten / Gezonde Gemeente / Effectief alcoholbeleid

Effectief alcoholbeleid

Effectief alcoholbeleid: hoe pakt u dat aan?
Welke aanpak hebben projectleiders en gezondheidsbevorderaars tot nu toe gebruikt om alcoholgebruik terug te dringen? Het Trimbos-instituut en STAP (Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid) deden een onderzoek naar de huidige praktijk. Zij namen zes inspirerende regionale, integrale alcoholmatigingsprojecten onder de loep en stelden vast wat wel en niet werkt.
De inzichten uit de onderzochte alcoholmatigingsprojecten, de samenvattende brochure en de film hebben een plek gekregen in het themadeel Alcohol, onderdeel van de Handreiking Gezonde Gemeente op Loketgezondleven.nl.