Gemeenten / JGZ

In uw werk als verpleegkundige of arts in de jeugdgezondheidszorg ziet en spreekt u veel jongeren. U praat met hen dan ook over hun gezondheid en levensstijl en wat hen bezighoudt. Op een bepaalde leeftijd komt dan roken, alcohol drinken en het gebruik van drugs ter sprake.
Wist u dat uw houding invloed heeft op de wijze waarop jongeren reageren op het onderwerp roken, alcohol en drugs? Dat ze geremd kunnen worden, zich niet serieus genomen kunnen voelen of dat ze zich juist begrepen voelen en uitgenodigd voelen om te vertellen over hun ervaringen en wellicht angsten. Het is om die reden belangrijk om na te denken wat uw eigen houding eigenlijk is ten opzichte van roken, alcohol en blowen.
Klik hier voor tips voor een effectieve houding.

Multiculturele jongeren
In het onderwijs zitten veel jongeren met een andere culturele achtergrond dan de Nederlandse. Veel van deze jongeren zullen anders omgaan met roken en alcohol. Zonder volledig te willen zijn, volgen daarom hier een drietal aandachtspunten waarmee rekening gehouden kan worden in een gesprek met een allochtone jongere.
  1. Het kan verstandig zijn om extra aandacht te besteden aan kennis over roken en alcohol. Sommige allochtone ouders waarschuwen alleen tegen het gebruik van genotmiddelen, zonder dat er verdere informatie gegeven wordt. Wanneer extra aandacht en kennis over de onderwerpen achterwege blijft, kunnen allochtone jongeren een kennisachterstand oplopen vergeleken met hun autochtone leeftijdsgenoten.
  2. Allochtone jongeren kunnen religieuze motieven hebben om niet te roken of drinken. Neem deze serieus, maar benadruk dat er altijd mensen zijn die zich minder streng aan regels houden, of gewoon nieuwsgierig zijn en dat het daarom belangrijk is de voor- en nadelen goed te bespreken.
  3. Het geven van een mening over roken en alcohol kan voor allochtone jongeren die niet gewend zijn over deze onderwerpen te praten, moeilijk zijn. In dat geval is het extra belangrijk om te zorgen voor een veilige sfeer.