HBO/WO / Algemeen en cijfersAlcohol- en drugsgebruik onder studenten

Enkele cijfers uit landelijke en regionale monitors, studies onder studenten en onderzoek onder jongeren die frequent uitgaan, waaronder veel studenten.  

 • Van de 17-jarige hbo studenten drinkt 80% regelmatig. Van hen drinkt 25% in het weekend meer dan 10 glazen en 45% zegt wel eens zelf alcohol te kopen.
 • Van de studenten tot en met 19 jaar in het hbo/wo drinkt 8 tot 12 % overmatig: mannen meer dan 21 glazen per week, vrouwen meer dan 14 glazen per week. Wo-studenten tellen de meeste overmatige drinkers: 17%.
 • Cannabis is de meest gebruikte drug in Nederland. Gevraagd naar gebruik in het afgelopen jaar, scoren de 18 tot 25-jarigen het hoogst met 21%, de leeftijd van veel hbo en wo-studenten. In de hele bevolking van 18 jaar en ouder ligt dat percentage op 6,6%.  
 • Na cannabis volgt ecstasy. Van de 18 tot 25-jarigen gebruikte 11,7% het afgelopen jaar. Het is nog altijd de meest populaire uitgaansdrug. In een recent onderzoek heeft 46% van de respondenten (15 tot 35 jaar, de helft hoger opgeleid) het middel in het afgelopen jaar gebruikt en 22% in de afgelopen maand.

Waar leidt dit toe?
De gevolgen zijn divers. Geweldsincidenten, verkeersongevallen, onbeschermde seks, ongewenste seksuele ervaringen, verwondingen, black-outs en op lange termijn afhankelijkheid en verslaving. Studenten kunnen door hun alcohol- en of drugsgebruik studieproblemen krijgen. Ze missen colleges en tentamens of presteren onder de maat omdat zij een kater hebben en niet fit zijn. Uiteindelijk kan dit leiden tot studievertraging en –uitval.

Onderzoeken
Ter voorbereiding op een versterking van alcohol-, tabaks- en drugsbeleid op HBO-en WO-instellingen bieden onderstaande studies een inkijk in het middelengebruik onder studenten en wordt in kaart gebracht welke preventieve interventies er zijn. 

 1. Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten. Inventarisatie van (onderzoeken naar) prevalentieschattingen onder MBO-, HBO- en WO-studenten
  In dit rapport worden in totaal zeventien onderzoeken beschreven. Gezamenlijk bieden ze een inkijk in het middelengebruik onder studenten. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar middelengebruik onder studenten te verbeteren, zodat in de toekomst robuustere en meer betrouwbare cijfers beschikbaar zijn.
   
 2. Preventie van alcohol-, tabaks-, en drugsgebruik onder studenten. Inventarisatie van preventieve interventies voor MBO-, HBO- en WO-studenten in Nederland
  In dit rapport is in kaart gebracht welke kennis er is over interventies voor studenten, en waar aanknopingspunten liggen voor de Nederlandse onderwijssituatie.