HBO/WO / Algemeen en cijfers / Mogelijke stakeholders

Start een projectgroep die zich eigenaar maakt voor het ontwikkelen van een integrale aanpak. Met een integrale aanpak wordt bedoeld dat er zowel aandacht is voor beleid als zorg en eventueel educatie. Zoek hiervoor partners die mee willen denken over de opzet van het preventiebeleid. Hieronder staat een overzicht van stakeholders die een rol kunnen hebben in een werkgroep. 

Stakeholders introductie
-      Introductiecommissie
-      Mentoren
-      Gemeente (vergunning)
-      Politie/BOA’s
-      GGD/IVZ
-      College van bestuur
-      Leveranciers
-      Horeca
 
Stakeholders studentenvereniging
-      Bestuur
-      Barcommissie
-      Gemeente (vergunning)
-      Politie/BOA’s
-      GGD/IVZ
-      Leveranciers
 
Stakeholders binnen de onderwijsinstelling
-      Het bestuur van hogeschool en universiteit/vergunninghouder DHW