HBO/WO / De introductieperiode

De introductieperiode

De introductieperiode is een goed voorbeeld van een moment voor een beleid ten aanzien van middelengebruik. Maar het kan op meerdere momenten en meerdere plaatsen terugkomen, want ook het beleid op de campus en het beleid op de instelling zelf verdienen de aandacht.

Introductiecommissie

De introductiecommissie is de meest aangewezen initiatiefnemer voor het opzetten van een integrale preventieaanpak tijdens de introductieperiode. Al dan niet opdracht van  het college van bestuur, als opdrachtgever voor de introductieperiode,.
 
Binnen Studentenverenigingen kan het bestuur van de vereniging het initiatief nemen tot het opzetten van een integraal middelenbeleid.