HBO/WO / Inspiratievoorbeelden

Inspiratievoorbeelden uit het ROC-onderwijs
 
De afgelopen jaren heeft alcohol- en drugspreventie voor ROC-studenten veel aandacht gekregen en zijn er mooie initiatieven ontstaan. Deze voorbeelden zijn ter inspiratie en kunnen een basis zijn voor het ontwikkelen van een integrale alcohol- en drugspreventie aanpak voor het HBO en WO.