HBO/WO / Onderbouwing

Onderbouwing en prevalentie 

Studenten gebruiken vaker drugs en drinken meer alcohol. Dit blijkt uit cijfers van het CBS en verschillende onderzoeken die naast elkaar zijn gelegd. Desondanks ontbreekt op de meeste HBO- en WO-instellingen structurele voorlichting en een samenhangende aanpak om het alcohol- en drugsgebruik onder studenten terug te dringen.

Onderzoeken

Ter voorbereiding op een versterking van alcohol-, tabaks- en drugsbeleid op HBO-en WO-instellingen bieden onderstaande studies een inkijk in het middelengebruik onder studenten en wordt in kaart gebracht welke preventieve interventies er zijn. 

  1. Alcohol-, tabaks- en drugsgebruik door studenten. Inventarisatie van (onderzoeken naar) prevalentieschattingen onder MBO-, HBO- en WO-studenten
    In dit rapport worden in totaal zeventien onderzoeken beschreven. Gezamenlijk bieden ze een inkijk in het middelengebruik onder studenten. Daarnaast worden aanbevelingen gedaan om het onderzoek naar middelengebruik onder studenten te verbeteren, zodat in de toekomst robuustere en meer betrouwbare cijfers beschikbaar zijn.
     
  2. Preventie van alcohol-, tabaks-, en drugsgebruik onder studenten. Inventarisatie van preventieve interventies voor MBO-, HBO- en WO-studenten in Nederland
    In dit rapport is in kaart gebracht welke kennis er is over interventies voor studenten, en waar aanknopingspunten liggen voor de Nederlandse onderwijssituatie.