HBO/WO / Onderwijsinstelling

Preventie van de onderwijsinstelling

Naarmate het opleidingsniveau hoger wordt, lijkt de intensiteit van alcohol- en drugspreventie af te nemen. Dit is begrijpelijk omdat studenten zelfredzaam zijn en geacht worden zelf verantwoordelijk te zijn voor hun gezondheid. De verslavingspreventie richt zich sterk op het Voortgezet Onderwijs, ROC-studenten en kwetsbare jongeren.

Toch is er alle aanleiding om de studenten van het hoger en universitair onderwijs niet te vergeten. De overgang van scholier naar student is een critical life event, de verleidingen van alcohol- en drugs liggen voor veel studenten op de loer en studenten staan onder grote druk om binnen korte tijd hun opleiding af te ronden. Stuk voor stuk risicosituaties voor de ontwikkeling van alcohol- en drugsproblemen. Universiteiten en hogescholen kunnen door aandacht te besteden aan alcohol- en drugspreventie een bijdrage leveren aan de (psychische) gezondheid en het welzijn van hun studenten én ze kunnen de studie-uitval als gevolg van overmatig alcohol en/of drugsgebruik beperken.

Alcohol- en drugsbeleid op HBO en WO

Hogescholen en Universiteiten zijn wettelijk niet verplicht om een integraal alcohol- en drugspreventiebeleid te hebben. De vraag is dan ook wie binnen de onderwijsinstelling het initiatief zou moeten nemen?

Omdat hogescholen en universiteiten zeer complexe organisaties zijn, kan vanuit meerdere invalshoeken hier het initiatief genomen worden:
  • bijvoorbeeld vanuit de decanen die problemen met studievoortgang signaleren en vermoeden dat middelengebruik een rol speelt
  •  een docent die aandacht wil voor preventie in de opleiding,
  • het college van bestuur die wil werken aan gezondheidsbevordering en een gezonde hogeschool of universiteit wil bewerkstelligen
  • of het initiatief komt vanuit studenten zelf.
     
Wie het initiatief ook neemt, het is belangrijk om zo snel een groep van stakeholders te verzamelen die kunnen meedenken.