HBO/WO / Online zelfhulp

Online zelfhulp

In Nederland zijn er een aantal effectieve online interventies ontwikkeld die laagdrempelig en goed toegankelijk zijn. Daardoor kunnen ze perfect ingezet worden in een preventieve strategie gericht op studenten. Onderzoek laat zien dat deze interventies effectief zijn in het verminderen van problematisch gebruik, zeker als het gebruik zich nog niet tot een sterke verslaving heeft ontwikkeld. Ook laat onderzoek zien dat online interventies vaak goed werken bij hoger opgeleide doelgroepen. Een extra reden om ze in te zetten richting studenten.