40 dagen geen alcohol

Het lectoraat verslavingspreventie van de hogeschool Windesheim heeft in samenwerking met diverse instellingen voor verslavingszorg, GGD’en en het Trimbos-instituut de actie ‘Ik pas’ ontwikkeld.

Het belangrijkste doel is om de gewoonte van het drinken van alcohol te doorbreken. IkPas staat voor een periode waarin je geen alcohol drinkt (waarin je even past met alcohol). Dit kan een periode van 30 of 40 dagen zijn en die in het voorjaar loopt.
 
Ikpas is een actie die goed opgezet kan worden met verenigingsgenoten, studiegenoten of de hele opleiding. Juist het samen delen van ervaringen kan de rol van alcohol in je leven en de gewoontevorming duidelijk maken.
 
Meer informatie
www.ikpas.nl