HBO/WO / Online zelfhulp / Minder drinken.nl

Minderdrinken.nl - minderen van alcoholgebruik

De gratis online cursus Minderdrinken.nl. is ontwikkeld door het Trimbos-instituut voor volwassenen die zelfstandig hun alcoholgebruik willen minderen of voor diegenen die hun alcoholgebruik geminderd of gestopt hebben en dat graag willen volhouden.
 
Meer informatie
www.minderdrinken.nl