HBO/WO / Online zelfhulp / Wat drink jij.nl

Wat drinkjij.nl - test je alcoholgebruik 

Watdrinkjij.nl is een test- en adviessite rond alcoholgebruik voor jongeren van 10 tot 25 jaar. De test geeft jongeren een advies-op-maat over hun alcoholgebruik. De adviesteksten zijn gebaseerd op de huidige wetenschappelijke inzichten en geven jongeren feedback over de consequenties voor hun gezondheid en financiën. Door middel van normatieve feedback krijgen jongeren ook inzicht in het alcoholgebruik van leeftijdsgenoten.
 
Meer informatie 
www.watdrinkjij.nl