HBO/WO / Problematisch gebruik

Zorg en begeleiding bij problematisch gebruik

Hogescholen en universiteiten hebben de laatste jaren de begeleiding van studenten steeds verder uitgebreid. Deze begeleiders zijn bij uitstek de personen die signalen kunnen oppikken die kunnen duiden op problematisch alcohol en/of drugsgebruik.