HBO/WO / Problematisch gebruik / Overzicht begeleiders

Begeleiding van studenten in het Hoger Onderwijs

 • Decanen
  Hier kunnen studenten terecht met al hun vragen over de studie en hun privéomstandigheden.
 • Vertrouwenspersonen.
  Studenten kunnen hier terecht voor zaken die te maken hebben met discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en/of geweld, treiteren of pesten.
 • Studieloopbaancoaches
  Meestal zijn dit docenten maar soms worden ze alleen ingezet als coach die studenten begeleiden bij de studievoortgang en de loopbaanoriëntatie.
 • Peercoaches
  Fungeren als rolmodel, gastheer, vraagbaak en coach van medestudenten. Deze peercoaches zijn voor studenten vaak toegankelijker dan docenten.
 • Doelgroepmentoren
  Dit zijn medestudenten die als mentor optreden voor specifieke doelgroepen, zoals Antilliaanse-, Turkse-, Marokkaanse-, Chinese- of Surinaamse studenten, studerende moeders of studenten met een beperking.
 • Studentenpsycholoog
  Studentenpsychologen zijn er voor hulp bij persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan. 

  Begeleiding van studenten op Universiteiten

 • Tutor
  De tutor is een docent van de opleiding die meestal les geeft in het eerste jaar
 • Studentmentor
  Dit zijn oudere jaars studenten waar eerstejaars terecht kunnen met allerlei vragen over de studie en de stad.
 • Studieadviseur
  De studieadviseur is er voor studiegerelateerde vragen maar kan ook geraadpleegd worden bij persoonlijke problemen die invloed hebben op de studie.
 • Studentendecaan
  Een studentendecaan begeleidt en adviseert studenten die door overmacht studievertraging oplopen of dreigen op te lopen.
 • Studentenpsycholoog
  Studentenpsychologen zijn er voor hulp bij persoonlijke en studiegerelateerde problemen die je studievoortgang in de weg staan.