HBO/WO / Problematisch gebruik / Samenwerken met zorg

Doorverwijzen naar meer hulp

Signaleren kan leiden tot doorverwijzen naar adequate hulp. Dit kan binnen het onderwijs zelf via de studentenpsychologen maar ook buiten het onderwijs via de huisarts of instellingen voor verslavingszorg. 
 
Studentenpsychologen

Voor studenten is doorverwijzing naar een studentenpsycholoog laagdrempelig en vaak minder beladen. Na een anamnese kan een studentenpsycholoog bepalen of er een hulpverleningstraject in gang gezet kan worden of dat verwijzing naar de specialistische verslavingszorg nodig is.
 
Huisarts

De POH-GGZ in de huisartsenpraktijk kan studenten met beginnende verslaving, begeleiden om het gedrag aan te passen. 
 
Verslavingszorg

Met de verslavingszorg kan op verschillende manieren worden samengewerkt:
  • Informatiespreekuur
    De meeste instellingen voor verslavingszorg hebben een informatiespreekuur. Hier kunnen studenten terecht met alle vragen over alcohol, drugs of andere middelen. Het is gratis, anoniem en vrijblijvend en kan zowel telefonisch als face to face.
  • Moti-4 
    Voor jongeren die niet verslaafd zijn maar kampen met een beginnend problematisch gebruik is de interventie Moti-4 ontwikkeld. De verslavingspreventie in Nederland werkt overal met deze interventie.

Meer informatie waar hulp te vinden is: alcoholinfo.nl of drugsinfo.nl