HBO/WO / StudentenverenigingStudentenverenigingen vervullen een belangrijke rol voor veel studenten. Zij zorgen voor samenhang tussen studenten en verschaffen een gezellige thuisbasis aan de tienduizenden studenten in Nederland.

Invloed studentenvereniging

Uit onderzoek blijkt dat studenten die lid zijn van een vereniging veel meer drinken en drugs gebruiken dan studenten die geen lid zijn. Een vereniging kan, door de sterke samenhang, via beleid, normen en voorbeeldgedrag directe en indirecte invloed uitoefenen.

De studentenvereniging heeft ook een formele taak als het gaat om alcoholpreventie omdat ze moeten voldoen aan de voorwaarden om een Drank- en horecavergunning te krijgen en te houden.

Signaleren van problematisch gebruik

Hoewel niet formeel beschreven, voelen verenigingen ook een sociale verantwoordelijkheid voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van hun leden. Deze sociale/maatschappelijke verantwoordelijkheid kan een vereniging uitdragen door normen te stellen over  gematigd alcoholgebruik, afwijzen van dronkenschap en het voorkomen van drugsgebruik.

De zorg voor elkaar kan zich ook manifesteren in het signaleren van verslaving en problematisch alcohol- en drugsgebruik van leden en de leden hierop aanspreken en attenderen op hulpverlening.