HBO/WO / Voor introductiecommissies / Beleid introductieperiode

Nieuwe fase

De introductieperiode is voor veel studenten een overgang naar een nieuwe fase in het leven en een kennismaking met de studentenstad, de opleiding en het studentenleven. De overgang van scholier naar student is een critical life event en in deze fase zijn jongeren extra gevoelig voor sociale invloed en groepsdruk. Het is de periode waarin nieuwe vriendengroepen zich vormen en voor een belangrijk deel nieuwe normen ten aanzien van overmatig alcoholgebruik en drugsgebruik worden gezet.

In alle activiteiten van de introductie moet daarom scherp worden gelet dat de juiste normen worden uitgestraald, dat overmatig alcoholgebruik niet wordt aangemoedigd en dat het ‘onder invloed’ zijn niet bijdraagt aan volwassen opgroeien en succesvol studeren. 

Alcohol- en drugsbeleid tijdens de introductie

De meeste introductiecommissies hebben een duidelijk alcohol- en drugsbeleid. Het is belangrijk voor de nieuwe studenten dat dit ook goed zichtbaar is en ook wordt  uitgedragen door de organisatie, mentoren en vrijwilligers. De introductiecommissies werken samen met de gemeente, de universiteit en de verenigingen daardoor kunnen de normen ook systematisch worden uitgedragen. 

Aandachtspunten
 • Naleving van de leeftijdsgrenzen
  Door een tijdelijke ontzegging van de DHW mag er tijdens de introductiefeesten alcohol verkocht worden. De organisatie moet er dan op toezien dat er geen alcohol verkocht wordt aan jongeren onder de 18 jaar.
 • Uitdragen van de NIX18-norm
  Omdat een deel van de eerstejaars studenten nog geen 18 jaar is, kan de introductieperiode goed gebruikt worden om de norm NIX18 uit te dragen. 
 • Voorbeeldgedrag mentoren
  De mentoren zijn tijdens de introductie verantwoordelijk voor de studenten en daarmee ook voor het alcoholgebruik. Zij moeten zicher van bewust zijn dat zij het voorbeeld voor de eerstejaars.
 • Bezoek aan de verenigingen tijdens de introductie
  De verenigingen nemen tijdens de bezoeken de verantwoordelijkheid over en dienen zich ook aan de voorwaarden van hun DHW-vergunning te houden. Dus niet schenken onder de 18 jaar.
 • Aanbieden van alcoholvrije alternatieven
  Steeds meer introductiecommissies streven ernaar om gratis water en mooie alcoholvrije alternatieven een plek te geven tijdens de introductieperiodes.