HBO/WO / Voor IVZ preventieafedelingenInstellingen voor verslavingszorg
 
Het alcoholgebruik onder studenten is hoog en ook het gebruik van drugs lijkt normaler te worden in deze groep. Universiteiten, hogescholen, studentenverenigingen en introductiecommissies hebben hier vragen over en zoeken advies over de juiste aanpak om problemen met alcohol en drugs te voorkomen. De aanleiding voor de vragen is divers: een incident dat de media haalt, een individuele casus in de case load van een studentpsycholoog of bijvoorbeeld overlast op de campus.

In deze infosheet vind je ideeën om ze hierbij te ondersteunen.