Online
Online is er veel over de onderwerpen alcohol, drugs en tabak te vinden. Bepreek met de onderwijsinstelling waar op hun website studenten informatie kunnen vinden over alcohol- en drugsgebruik en hulp bij problemen rond gebruik. Zorg voor links naar websites die bekend zijn, die hun informatie up-to-date hebben en die aansluiten bij de student. Enkele voorbeelden:
 
 
Opleiding en beroepshouding
Een goede ingang binnen het hoger onderwijs om het thema op de agenda te zetten zijn opleidingen waarbinnen het onderwerp alcohol en drugs onderdeel is van de beroepsvorming. Geef een gastcollege bij een minor verslavingskunde. Of sluit aan bij beroepsgerichte colleges, voor artsen in opleiding, verpleegkundigen of maatschappelijk werkers. De kans is groot dat zij in de toekomst met deze problematiek te maken krijgen. Er zijn ook studenten die in beroepen terecht komen waar middelengebruik vaker voorkomt, zoals media, entertainment en horeca. Besteed bij gastcolleges aandacht aan de norm van gematigd gebruik. Ga er niet automatisch van uit dat alle studenten gebruiken en pas je toon aan. En leg niet te veel nadruk op de voordelen van gebruik maar wees wel eerlijk. Benut uiteindelijk deze ingangen om het onderwerp alcohol en drugs verder op de kaart te zetten binnen de hogeschool, universiteit of studentenvereniging.
 
Internationale studenten
Sommige buitenlandse studenten kiezen voor ons land vanwege het uitbundige beeld dat ze bij het Nederlandse studentenleven hebben. Leg daarom in de voorlichting duidelijk uit dat middelengebruik niet de norm is. En stip ook de wetgeving rond drugs aan; gebruik is niet strafbaar, maar bezit wel. En hulp zoeken bij een problemen door drugs kan hier zonder arrestatiegevaar. Houd er rekening mee dat huisartsenzorg in Nederland anders geregeld is dan studenten doorgaans gewend zijn. Neem deze aandachtspunten mee in gesprekken met studentenpsychologen en gebruik ze als leidraad bij gastcolleges aan internationale studenten.