HBO/WO / Voor IVZ preventieafedelingen / Signaleren en begeleiden

Incidenten en cijfers
Niet zelden zijn incidenten met alcohol de aanleiding om als onderwijsinstelling of studentenvereniging aan de slag te gaan met dit thema. Speel in op de actualiteit, want wanneer er incidenten in de media verschijnen zal de betrokkenheid om aandacht te besteden aan het thema groter zijn.
 
Een andere manier om het onderwerp alcohol en drugs op de agenda van de onderwijsinstelling of studentenvereniging te zetten is een onderzoek naar het gebruik ervan. Denk aan het verkrijgen van inzicht in het percentage studenten dat alcohol en drugs gebruikt en daardoor wel eens tentamens mist of opdrachten niet tijdig afkrijgt. Een beter beeld van studievertraging door alcohol en drugsgebruik kan helpen om de aandacht op het thema te vestigen binnen de onderwijsinstelling of studentenvereniging.
 
Training signaleren
Studieadviseurs of decanen zijn veelal het eerste aanspreekpunt voor studenten met een dreigende of al aanwezige studievertraging. Zij verwijzen indien nodig door naar andere professionals, zoals de studentpsycholoog. De rol van middelengebruik bij studievertraging of psychische problemen wordt lang niet altijd herkend. Studieadviseurs zijn onvoldoende bekend met de signalen of vinden het lastig om middelengebruik ter sprake te brengen bij jongvolwassenen. Een training in signaleren en begeleiden kan dan helpen, eventueel gecombineerd met een training in gespreksvaardigheden specifiek over alcohol- en drugsgebruik. Ook beveiliging en campuscoördinatoren kunnen bij deze trainingen betrokken worden.
 
Een ingang om trainingen te organiseren is het studiesuccescentrum of studentenservicecentrum. Daarnaast kan je met deze centra afspraken te maken over doorverwijzing van studenten. Als verslavingszorginstelling kun je directe ondersteuning bieden in de zorg voor studenten door afspraken te maken over de doorverwijzing en het aanbieden van een (preventie)spreekuur middelengebruik op locatie.