HBO/WO / Voor IVZ preventieafedelingen / Studentenverenigingen

Overleg met het bestuur
Veel studenten sluiten zich aan bij een studentenvereniging en brengen er een groot deel van hun tijd door. Ze drinken meer en vaker alcohol dan studenten die niet zijn aangesloten bij een studentenvereniging. Overleg met het bestuur van de studentenvereniging is daarom zinvol. Zij hebben een voorbeeldrol en hebben invloed op de omgang met alcohol in de vereniging. Bespreek bijvoorbeeld:
  • de prijsstelling van alcoholische dranken ten opzichte van non-alcoholische dranken
  • kortingen bij afname van grote hoeveelheden
  • de assortimentskeuze
  • het oppikken van signalen van overmatig alcoholgebruik
 
Subsidiering in plaats van sponsoring
Studentenverenigingen zijn vaak voor een groot deel afhankelijk van inkomsten uit reclame of hebben afspraken met aanbieders van alcoholische dranken over de afname. Het kan helpen ze van deze afhankelijkheid bewust te maken en te adviseren om subsidie aan te vragen bij de onderwijsinstelling. Ook kan gezocht worden naar ‘gezondere’ sponsoring. Denk bijvoorbeeld aan fitnessclubs.
 
Training van barpersoneel
Achter de bar van de studentenverenigingen staan vrijwilligers, in de praktijk blijken dit vaak eerstejaars te zijn. Het volgen van een IVA-training is voor deze vrijwilligers verplicht. De IVA-training is zowel face-to-face als online (onder meer via de website van NOC*NSF) te volgen. Het face-to-face uitvoeren van de IVA-training verdient de voorkeur boven de online training, omdat dan ook vaardigheden zoals weigeren om door te schenken aan ouderejaars aan de orde komen. Om erachter te komen of de IVA volstaat voor barpersoneel in studentenverenigingen, is het goed om deze aan het eind van het jaar te evalueren. Bij de evaluatie kan worden nagegaan welke vaardigheden het barpersoneel heeft opgedaan in de training en welke vaardigheden mogelijk extra aandacht verdienen.
 
Overdracht
Vraag het zittende bestuur of jullie jezelf mogen voorstellen aan nieuwe bestuur bij een overdracht. De kans is groter dat de ingezette koers dan doorgezet kan worden. Check meteen of er al iemand verantwoordelijk is gemaakt voor het alcohol- en drugsbeleid. Die kan de visie en de afspraken direct in praktijk brengen.