HBO/WO / Voor onderwijsinstellingenUniversiteiten en hogescholen


De studententijd is een levensfase vol uitdagingen en verleidingen. Een nieuwe omgeving, de druk om te presteren, vrijheid, ontmoetingen met andere mensen en een andere cultuur. De verleidingen van alcohol en drugs komen daar nog eens bij. In het hoger onderwijs gebruiken jongeren meer dan hun leeftijdgenoten elders. 

Studenten zijn doorgaans meerderjarig en worden zelf verantwoordelijk geacht voor hun leefstijl. Toch zijn er voor hbo’s en universiteiten verschillende redenen om alcohol- en drugsbeleid te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het willen bevorderen van een gezond onderwijskundig klimaat, waarin een diverse groep studenten zich thuis voelt. Ook imagoschade en kosten van studievertraging of -uitval zijn belangrijke redenen om na te denken over een goed alcoholbeleid.

De infosheet alcoholbeleid voor onderwijsinstellingen geeft uitleg over het hoe en waarom van een alcoholbeleid voor universiteiten en hogescholen.