HBO/WO / Voor onderwijsinstellingen / Informeren studenten

Informatie over middelengebruik

De onderwijsinstelling kan er voor zorgen dat er informatie beschikbaar is voor studenten met objectieve informatie over de effecten van middelengebruik in relatie tot (psychische) gezondheid, sociale relaties en de studie.

Te denken valt aan de volgende informatie:
  • Cijfers over het alcohol- en drugsgebruik van studenten. Omdat de meerderheid van de studenten geen probleemdrinker of drugsgebruiker is kunnen deze cijfers ook een ‘normsettende’-functie hebben.
  • Informatie over de effecten en risico’s van middelengebruik die zijn toegespitst op (psychische) gezondheid, sociale relaties en de studie.
  • Aanreiken van mogelijkheden om het eigen middelengebruik te testen en mogelijkheden om het eigen gebruik te minderen of te stoppen.
  • Voor en tijdens tentamenperiodes extra info aanreiken over de risico's en gevolgen van het gebruik van alcohol, drugs en sedatieve medicatie.
  • Een verbod op alcoholreclame en alcoholpromotie richting studenten via de communicatiekanalen van de instellingen en bij evenementen die georganiseerd worden door de instelling. Studenten worden al stevig aangesproken door de marketing vanuit de alcoholindustrie en de onderwijsinstelling kan tegengas geven door deze marketing en reclame te weren.
     
Informatiekanalen

De informatie kan via diverse kanalen worden aangeboden: het intranet van de instelling), een informatiecollege of bijvoorbeeld door een campagne op de campus. Verschillende organisaties zoals het Trimbos-instituut met een basiscursus over Alcohol, Drugs  en Unity die een gastcollege aanbiedt rond middelengebruik. Deze kunnen in het onderwijs worden ingezet maar ook op themavonden van bijvoorbeeld Studium Generale.