HBO/WO / Voor studentenverenigingenStudentenverenigingen

Studentenverenigingen vervullen een belangrijke rol voor veel studenten. Zij zorgen voor samenhang tussen studenten en verschaffen een gezellige thuisbasis aan de tienduizenden studenten in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat studenten die lid zijn van een vereniging veel meer drinken en drugs gebruiken dan studenten die geen lid zijn. Een vereniging kan, door de sterke samenhang, via beleid, normen en voorbeeldgedrag directe en indirecte invloed uitoefenen.

Het Trimbos-instituut heeft een infosheet geschreven voor studentenverenigingen. Hierin is terug te vinden waar je als studentenvereniging op moet letten bij het opstellen van een goed alcoholbeleid.