HBO/WO / Voor studentenverenigingen / Drank- en horecavergunning

Drank- en Horecawet (DHW) en studentenverenigingen

Een studentenvereniging wordt in de DHW beschouwd als een horecabedrijf. Voor het houden van een horecabedrijf en het verkopen van alcoholhoudende dranken zijn vergunningen nodig van de betreffende gemeente.

Verklaring Sociale Hygiene

Voor het krijgen van de vergunning moeten minimaal twee leden/leidinggevenden een Verklaring van Sociale Hygiëne hebben. Op de momenten dat er alcohol wordt geschonken moet er minimaal 1 persoon aanwezig moet zijn die ofwel de Verklaring Sociale Hygiëne bezit ofwel een Instructie Verantwoord Alcoholgebruik heeft gevolgd.  

Voorwaarde DHW vergunning

Het hebben van een DHW-vergunning houdt in dat men zich:
  • aan de schenktijden houdt
  • niet schenkt aan minderjarige leden
  • niet schenkt aan dronken leden.

De gemeente heeft de taak om te controleren of de vereniging zich aan de vergunningvoorwaarden houdt en kan boetes opleggen bij overtredingen of in het uiterste geval de vergunning intrekken. 

Meer informatie