HBO/WO / Voor studentenverenigingen / Introductie bij de vereniging

De introductieperiode

Tijdens de introductieperiode van een vereniging worden de tradities, regels, cultuur en de belangrijkste normen en waarden van de vereniging overgebracht op nieuwe leden. De formele en informele normen voor de omgang met alcohol worden hier voor een belangrijk deel gevormd. Kortom een cruciale periode voor de ontwikkeling van gedragshouding ten aanzien van overmatig én matig alcoholgebruik.

Het bestuur en oudere leden vervullen een centrale rol in het zetten van de alcoholcultuur en de normen. Tradities veranderen langzaam maar een vereniging die alcoholpreventie serieus neemt, kan hier de kern van sterk alcoholpreventiebeleid neerzetten. 

Bekijk de tips voor studentenverenigingen.