HBO/WO / Voor studentenverenigingen / Ledenportal website

Gebruik de website en de ledenportal

De borrels en bieravonden zijn een belangrijke bindende factor in veel studentenverenigingen. Het bier vloeit er rijkelijk en van ieder verenigingslid wordt een zekere inspanning verwacht om deel te nemen aan de borrelactiviteiten. Nieuwe leden worden in de borrelcultuur ingewijd.

In de DHW staat beschreven dat dronkenschap voorkomen dient te worden en de vereniging draagt hier ook formeel de verantwoordelijkheid voor. Omdat leden zich dienen te conformeren aan de vaak ‘natte’ drinkcultuur van verenigingen, waardoor het risico op de ontwikkeling van een drankprobleem wordt vergroot, zou je van de vereniging ook mogen verwachten dat leden die op weg zijn om serieus drankprobleem te ontwikkelen hierop aangesproken worden en worden gewezen op laagdrempelige vormen van hulpverlening.

Veel studentenverenigingen hebben op hun website een besloten deel voor leden, de zogenaamde ledenportal. Op de portal van de studentenvereniging kan ook een deel worden ingericht met de mogelijkheid om het eigen alcoholgebruik te testen, online advies en online zelfhulpprogramma’s.