HBO/WO / Voor studentenverenigingen / Training barpersoneel

Training barpersoneel

De studentenvereniging werkt voor een groot deel met barvrijwilligers en het is belangrijk dat deze zo goed mogelijk geïnstrueerd worden over de risico’s van alcoholgebruik, de wetgeving en verantwoord alcohol schenken. Voor barvrijwilligers is de IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) ontwikkeld. De Landelijke Kamer voor Verenigingen (LKvV) waarin studentenverenigingen verenigd zijn heeft voor barvrijwilligers van studentenverenigingen een online versie ontwikkeld, die te vinden is op de site van de LKvV.

Voor intensievere trainingen kun je als studentenvereniging aankloppen bij de lokale instelling voor verslavingszorg die een uitgebreide IVA en de training BarSmart  kunnen aanbieden. In deze training leer je over de Drank- en Horecawet, het verantwoord schenken van alcohol maar  geeft ook handvatten voor het omgaan met agressie van dronken klanten.