Scholen

Basisonderwijs
De meeste kinderen op het basisonderwijs hebben nog geen interesse in alcohol en roken. Sinds per 1 januari 2014 de wet is aangepast, kunnen jongeren pas vanaf 18 jaar alcohol en tabak kopen. Hiermee komen deze onderwerpen nog verder van leerlingen in het basisonderwijs af te staan en daardoor lijkt voorlichting aan alle jongeren op het basisonderwijs onnodig. Mochten er echter op uw school of in de omgeving van uw school, aanwijzingen zijn dat uw leerlingen geinteresseerd zijn in het onderwerp en wilt u daarom toch aandacht besteden aan alcohol en/of tabak, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de GGD of instelling voor verslavingszorg in uw regio. Samen kunt u dan bepalen of een interventie noodzakelijk is en welke interventie in uw geval passend is.
De pijlers beleid, omgeving en signaleren zijn echter ook op het basisonderwijs onverminderd belangrijk. Het is belangrijk dat er heldere afspraken en regels zijn rondom alcohol- en tabakgebruik op uw school en dat deze voor iedereen - personeel, ouders/verzorgers, bezoekers en leerlingen - duidelijk zijn vastgelegd. Een rookvrij schoolterrein is vanaf 2020 voor alle scholen verplicht.  

Voortgezet onderwijs
Heeft u gedoe met alcohol of drugs op school? Schooluitval, spijbelende leerlingen of probleemgedrag door het gebruik van alcohol of drugs? Of wilt u dit juist voorkomen? U kunt hier als school zelf invloed op uitoefenen. Door voorlichtingslessen te geven aan leerlingen, ouders te betrekken, duidelijke regels te stellen en de juiste zorg te bieden aan leerlingen met problematisch gebruik. Met De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) is het allemaal in één keer geregeld. Jongeren zijn bovendien enthousiast over de lessen; ze zijn afwisselend en 'leuk om te volgen'. De GGD of instelling voor verslavingszorg (IVZ) bij u in de regio ondersteunt uw school graag bij de uitvoering van DGSG.  

Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voor professionals die werkzaam zijn in het voortgezet speciaal onderwijs, zijn er de basiscursus en de vervolgcursus 'Signaleren van alcohol- en drugsgebruik'. De cursussen vergroten de kennis van professionals op het gebied van alcohol, tabak en drugs, alsmede de vaardigheden voor het begeleiden van jongeren met problematisch gebruik.
Voor leerlingen in het praktijkonderwijs zijn er lesboekjes over alcohol en roken beschikbaar. De interventie Be wise think twice is ontwikkeld voor leerlingen van het cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs.

Middelbaar beroepsonderwijs
Afwezige studenten, letterlijk en figuurlijk, door overmatig alcohol- of drugsgebruik: hoe signaleer je problemen rondom alcohol en drugs bij studenten? En hoe kun je het beste in gesprek gaan bij vermoedens van problematisch gebruik? De antwoorden hierop leert u door de cursus  'Signaleren van alcohol en drugs' van De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) te volgen. 
Voor de leerlingen zelf hebben we In Charge ontwikkeld, een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. Naarmate adolescenten ouder worden ontstaat er een betere balans tussen de verschillende hersengebieden en zijn jongeren veelal beter in staat hun gedrag te reguleren. Het lespakket ios geschikt voor de eerste twee leerjaren van het MBO (niveau 3 & 4).

NIX18
NIX18 is een campagne van het ministerie van VWS, gericht op het versterken van de sociale norm 'het is normaal om tot je 18e niet te roken en niet te drinken'. De campagne richt zich op de gehele samenleving, en in het bijzonder op de omgeving van de jongeren. Kijk voor meer informatie op www.nix18.nl. Behalve door het hanteren van een goed beleid en duidelijke regels op school, kan de school ook bijdragen aan het versterken van de sociale norm. Zo zijn er teksten gemaakt voor leerlingen en ouders die u op de website of in een informatiebulletin kunt plaatsen. Vraag ernaar bij uw regionale GGD of instelling voor verslavingszorg.