Scholen / DGSG VO / Beleid & regels

Beleid en regels

Heeft uw school duidelijk beleid gemaakt over het gebruik van alcohol, tabak en drugs? Hoe pakt u het bijvoorbeeld aan tijdens een schoolfeest? Gelden regels alleen voor de leerlingen of ook voor het schoolpersoneel? Mag er worden gerookt op het schoolplein of is het gehele schoolterrein rookvrij verklaard? Welke gezondheidsvoorlichting biedt u de leerlingen aan? Hoe betrekt de school ouders hierbij?

Het onderdeel beleid & regels heeft betrekking op het maken en uitdragen van een goed middelenbeleid op school.
Daarbij is ook duidelijk welke regels er zijn op school, voor wie de regels gelden en welke uitzonderingen er zijn. Tijdens een schoolkamp, werkweek of eindfeest kan een school bijvoorbeeld beslissen om af te wijken van de regels.

Regels hebben alleen zin als iedereen ook weet welke regels er gelden. En natuurlijk moet duidelijk zijn wat er gebeurt bij overtreding van de regels. Een werkgroep kan zorgdragen voor de uitvoering van het onderdeel regels op school. 

Alcoholvrij beleid
Op zich is het vrij simpel: de leeftijd voor het (ver)kopen en in bezit hebben van alcohol in de publieke ruimte is 18 jaar. Aangezien de meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs nog geen 18 zijn, is de wet duidelijk en lijkt het of scholen zelf niets meer hoeven doen. Toch is dit niet zo. Het is voor scholen belangrijk een helder beleidskader neer te zetten van waaruit de leerlingen een gezonde en veilige omgeving kan worden geboden. Tijdens het project 'Alcoholvrije scholen inspireren' geven scholen die al langere tijd een alcoholvrij beleid voeren, advies aan scholen die deze stap nog niet gezet hebben. Het Nederlands instituut voor alcoholbeleid, STAP, heeft daarbij vier praktische producten ontwikkeld die scholen kunnen ondersteunen bij het uitvoeren van een alcoholvrij beleid, bijvoorbeeld over hoe u een alcoholvrij schoolfeest kunt organiseren. Lees meer hierover op de website AlcoholvrijeOmgeving.nl.

Rookvrij schoolterrein
De helft van de rokers begint op het schoolplein. Kinderen gaan sneller roken als hun vrienden dat ook doen; zien roken, doet roken. Hoe eerder een kind begint met roken, hoe waarschijnlijker het is dat hij verslaafd raakt. En hoe moeilijker het is om later nog te stoppen. Eigenlijk is iedereen het erover eens: kinderen horen les te krijgen in een gezonde omgeving, daar hoort ook een rookvrij schoolterrein bij. Kijk op de website voor o.a. een stappenplan dat helpt bij het invoeren van een rookvrij schoolterrein. De helft van alle scholen in het voortgezet onderwijs heeft al een rookvrij schoolterrein. Vanaf 2020 is het hebben van een rookvrij schoolterrein voor scholen verplicht. Doet u ook mee?