Scholen / DGSG VO / Dealen

Dealen

Wat is dealen?
Dealen is het ‘in het bezit hebben van meer dan een gebruikershoeveelheid drugs (5 gram hasj of wiet) en het al dan niet gratis verstrekken, verkopen, kopen, vervoeren en afleveren (koerieren) van alle drugs (soft- en harddrugs)’. Dealen is dus niet alleen het verkopen van drugs. Ook een leerling die een joint geeft aan zijn vriend is aan het dealen.

Vormen van dealen
Op veel scholen wordt wel eens gedeald. Soms staan dealers in een auto dichtbij de school en bieden leerlingen drugs aan. Ook kunnen leerlingen zelf geld bij elkaar leggen, waarmee een van hen drugs koopt in de coffeeshop.

Preventieve maatregelen tegen dealen
De school kan een aantal maatregelen nemen om dealen te voorkomen:
  • Regels over dealen opnemen in het genotmiddelenreglement
  • Een extra voorlichtingsles geven over dealen
  • Preventieve controle op school. Bijvoorbeeld bij de garderobes, de toiletruimtes of het fietsenhok.

Meer informatie kunt u krijgen bij de GGD of instelling voor verslavingszorg (IVZ) in de regio.