Scholen / DGSG VO / Frisse Start

Frisse Start

Als jongeren naar de brugklas gaan krijgen ze te maken met veel veranderingen: ze gaan naar een nieuwe school, krijgen te maken met wisseling van klassen en docenten, een afname van persoonlijke aandacht van docenten en ze gaan meer tijd doorbrengen met leeftijdsgenoten. Ze worden vatbaarder voor de invloed van deze leeftijdsgenoten en hun attitude ten opzichte van tabak, alcohol en drugs verandert. Hebben de meeste jongeren in het begin van de vroege adolescentie meestal nog een overwegend negatieve attitude ten opzichte van roken, alcohol drinken en blowen, in de loop van de brugklas wordt deze attitude vaak positiever.

De brugklas is daarom een geschikt moment om preventieprogramma’s gericht op roken, alcohol drinken en blowen uit te voeren. Uit onderzoek is bekend dat preventie van middelengebruik in de vroege adolescentie effectief kan zijn, als deze onder andere de volgende uitgangspunten heeft: 
  • het stellen van een sociale norm (duidelijk maken dat in de brugklas de meeste leerlingen niet roken, drinken en blowen en daarnaast benadrukken dat roken, drinken en blowen niet iets is dat erbij hoort, zeker niet als je jonger bent dan 18 jaar, en dat het ook gewoon nog niet mag).
  • het aanleren en versterken van het probleemoplossend vermogen: keuzes maken.

Klik hier voor de factsheet Frisse Start!

Ervaring met het werken met Frisse Start 
Pieter Kousemaker, docent aan het Zeldenrust Steelant College vertelt hier over zijn ervaringen met Frisse Start.


Lesprogramma Frisse Start
Het lesprogramma Frisse Start is gebaseerd op bovenstaande uitgangspunten en sluit daarnaast aan op de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Het lesprogramma bevat een werkboek voor leerlingen en een docentenhandleiding en bevat vier lessen (van een lesuur). De indeling van de hoofdstukken is als volgt:
  • Les 1: Naar de brugklas
  • Les 2: Keuzes maken
  • Les 3: Smartquiz
  • Les 4: Denkfout
De leerlingboekjes kosten €3,50 per stuk. De docentenhandleiding is verkrijgbaar via de trainer na het volgen van de docententraining.

Ouderavond
Naast het lesmateriaal voor de leerlingen, bevat Frisse Start ook een ouderavond. Deze ouderavond gaat over de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs: wat verandert er dan allemaal in het leven van een kind en dat van zijn of haar ouders? Daarnaast wordt aandacht besteed aan de puberteit, de ontwikkelingen die daarbij horen en wat dat betekent voor ouders en opvoeders. Wat is hun rol en hoe kunnen zij hun kind het beste ondersteunen in deze periode?

Docententraining
Aan het lesprogramma is een verplichte docententraining gekoppeld, waarin docenten kennis opdoen over de uitgangspunten, de doelen en de uitvoering van het lesprogramma. Deze docententraining wordt in de regio verzorgd door een daartoe getrainde medewerker van een GGD of instelling voor verslavingszorg in de regio. Na het volgen van de training, is het voor de school mogelijk de werkboekjes Frisse Start te bestellen en kan de getrainde docent met de leerlingen aan de slag!

Zoek hier naar contactgegevens in uw regio of neem voor meer informatie contact op met dgsg@trimbos.nl.