Scholen / DGSG VO / Lachgas

Wat is lachgas?
Lachgas wordt door tandartsen en dokters gebruikt als kortwerkende pijnstiller. Daarnaast wordt lachgas ook gebruikt als drijfgas voor slagroomspuiten. Het lachgas zit dan samengeperst in patronen. Voor recreatief gebruik wordt het gas eerst met een slagroomspuit of een speciaal apparaatje (cracker) in een ballon gespoten. Vervolgens wordt het gas via de ballon in- en uitgeademd.

Door wie gebruikt?
Onderzoek uit 2016 laat zien dat 8% van de scholieren van 12-16 jaar wel eens lachgas heeft geprobeerd. Lachgas is gemakkelijk en legaal verkrijgbaar waardoor het door als een relatief onschuldig middel wordt gezien.

Effecten?
Er bestaat nog onduidelijkheid over de mate waarin en bij welke dosering lachgas schadelijk kan zijn. Tot op heden lijken de risico’s bij matig gebruik mee te vallen. Wel is het zo dat hoe vaker er gebruikt wordt, hoe groter de kans is op klachten. Klachten die kunnen optreden door het gebruik van lachgas zijn:
  • hoofdpijn
  • duizeligheid
  • verwardheid
  • misselijkheid
  • tintelingen
  • verdoofd gevoel in handen en voeten
  • flauwvallen
  • en gevoelens van onrust en angst.
Daarnaast kan een combinatie met andere genotmiddelen onvoorspelbaar en riskant zijn, en kan gebruik tijdens een verkoudheid lijden tot blijvende gehoorschade.
De invloed op het puberbrein is nog onbekend. Aangezien de hersenen van jongeren nog in ontwikkeling zijn, is voorzichtigheid geboden. Daarom wordt gebruik afgeraden. 

Algemene voorlichting over lachgas aan leerlingen raden we af. Immers, de meeste leerlingen gebruiken het middel niet. 

Wel hebben we een factsheet gemaakt voor docenten waarin staat wat u wel kunt doen met dit thema binnen uw school. U vindt de factsheet hier.

Meer info
Meer informatie vindt u op drugsinfo.nl/lachgas, of neem contact op met de GGD of uw instelling voor verslavingszorg in uw eigen regio.