Scholen / DGSG VO / Leerling en ouders - Alcohol en Roken

Leerling- en ouderinterventie alcohol en roken

Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken (voorheen PAS)

De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar DGSG in het voortgezet onderwijs. DGSG als geheel is onderzocht en de PAS interventie is onderzocht. Uit onderzoek naar PAS blijken ouders een cruciale rol te spelen bij alcoholgebruik van hun kinderen. Ouders dienen tegelijkertijd met de leerlingen te worden voorgelicht, zodat zij een duidelijke norm kunnen stellen voor hun beginnende puber.
 
Sinds het schooljaar 2014/2015 is de PAS interventie, naast alcohol, ook gericht op roken. Met deze vernieuwde PAS interventie wordt aangesloten bij de NIX18-campagne, de publiekscampagne gericht op de leeftijdsverhoging van alcohol en tabaksverkoop.

Opzet Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken
De interventie is gericht op leerlingen en hun ouders. Het bestaat uit twee onderdelen van De gezonde school en genotmiddelen (DGSG): voorlichtingslessen en ouderparticipatie. De uitvoering vindt plaats in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs, maar kan desgewenst ook vanaf het tweede jaar woden ingezet.

Onderdeel voor ouders

Korte presentatie:
  • Presentatie van 10-15 minuten
  • Op de 1e ouderavond nieuwe schooljaar (klas 1, 2 en 3 of klas 2, 3 en eventueel 4))
  • Over de gevolgen van alcohol drinken en roken en het belang van regels stellen

Folder over alcohol, roken en opvoeding
  • Toesturen van een folder naar het huisadres met tips voor ouders met opgroeiende kinderen

Onderdeel voor leerlingen

Digitale lesmodules:
  • Lesmodule alcohol in klas 1
  • Lesmodule roken in klas 2

De volgorde van de modules kan desgewenst ook worden omgedraaid: dan komt roken aan bod in klas 1 en alcohol in klas 2.

Scholen kunnen er ook voor kiezen om de interventie pas in te voeren vanaf het tweede jaar. Bijvoorbeeld omdat scholen in de brugklas werken met Frisse Start.
 
Zoek hier naar contactgegevens in uw regio of neem voor meer informatie contact op met dgsg@trimbos.nl.