Scholen / DGSG VO / Ouders

Ouders

Wat is de rol van ouders bij het voorkomen van (overmatig) alcohol, tabak- en drugsgebruik? En hoe kun je ouders betrekken bij een goed schoolbeleid rondom alcohol, tabak en drugs? Op het voortgezet onderwijs hebben ouders nog steeds veel invloed op hun kind, zeker als het gaat om het gebruik van alcohol, tabak en cannabis. De laatste jaren blijkt uit onderzoek bijvoorbeeld dat als ouders strenge regels stellen, kinderen later beginnen met drinken en minder drinken als ze eenmaal zijn begonnen.  

Leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken (v/h PAS)
Ouders spelen een cruciale rol in het voorkomen van het gebruik van alcohol en tabak door hun kinderen. De leerling- en ouderinterventie Alcohol en Roken is gericht op leerlingen en hun ouders. Deze bestaat uit twee onderdelen van De gezonde school en genotmiddelen (DGSG): voorlichtingslessen en ouderparticipatie. De uitvoering vindt plaats in de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs.
Ook bij de brugklasinterventie Frisse Start is er aandacht voor ouders. Bij deze interventie organiseert de school een ouderavond voor de ouders die met name handelt over de veranderingen die bij de kinderen optreden in de puberteit en hoe je daar als ouder mee om kunt gaan. De ouderavond is overigens ook los in te zetten en niet persé gereserveerd voor scholen die Frisse Start uitvoeren. Informeer bij uw regionale GGD of instelling voor verslavingszorg naar de mogelijkheden.
 
Ouders informeren
Behalve door middel van een presentatie op een ouderavond, kan de school ouders ook informeren over alcohol, tabak of drugs tijdens het 10-minutengesprek, via een informatiemarkt, de website, de schoolgids of de nieuwsbrief. De school kan ouders daarbij doorverwijzen naar websites met opvoedtips over roken, alcohol en blowen. Geschikte sites met informatie en tips zijn onder meer:
Een digitale opvoedcursus is gratis te volgen via www.pratenmetuwkind.nl.  

Ouders betrekken bij het opstellen van een schoolreglement
De school kan ouders ook betrekken bij het herzien of opstellen van de schoolregels over alcohol, tabak en drugs. Dat levert niet alleen extra suggesties en ideeën op, maar zorgt ook voor draagvlak bij ouders voor het schoolreglement.