DGSG VO

Dealen op het schoolplein. Leerlingen onder invloed in de klas. Wel of geen alcoholgebruik bij schoolfeesten. Als school komt u voor verschillende vraagstukken en problemen te staan rondom alcohol, tabak en drugs. De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) kan deze vraagstukken niet allemaal voor u oplossen. Wel helpt DGSG u zich zo goed mogelijk voor te bereiden op incidenten en bij het opzetten van een gedegen schoolbeleid. Dit gebeurt door: De GGD of instelling voor verslavingszorg ondersteunt u graag bij de uitvoering van DGSG!

E-learning signaleren alcohol en drugs voor het voortgezet onderwijs 
Om scholen te ondersteunen in het signaleren van alcohol en/of drugsproblematiek bij jongeren zijn een tweetal online cursussen ontwikkeld. De basiscursus alcohol en drugs richt zich op de middelen, hun werking en de risico's. Doelgroep van de basiscursus is iedereen die met jongeren werkt.
De vervolgcursus is met name voor degenen die werkzaam zijn in de zorgstructuur, maar is ook geschikt voor de geïnteresseerde docent. De cursist leert hoe deze in gesprek raakt met een jongere waarvan het vermoeden bestaat dat deze een probleem heeft met alcohol en/of drugs. Aan de hand van filmfragmenten wordt in beeld gebracht welke gesprekstechnieken het beste gebruikt kunnen worden om in gesprek te gaan met een jongere en deze te motiveren om hulp te zoeken. Tevens ziet de cursist welke valkuilen er vaak voorkomen. Beide cursussen bevatten vijf lessen en worden afgesloten met een certificaat. Zowel de basiscursus als de vervolgcursus kosten € 10,-- en zijn verkrijgbaar in de webwinkel op www.trimbos.nl.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dgsg@trimbos.nl.