Scholen / DGSG VO / Rookvrij schoolterrein

Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn verplicht voor 2020 hun terrein rookvrij te maken.
Op de website van rookvrij schoolterrein vinden scholen alle informatie die zij nodig hebben om aan de slag te gaan met de invoering van een rookvrij schoolterrein.