Scholen / DGSG VO / Samen Fris

In het schooljaar 2019-2020 wordt Samen fris gelanceerd voor leerjaar 2 of 3 van het voortgezet onderwijs, gericht op leerlingen en hun ouders. Deze nieuwe interventie zal de oude leerling- en ouderinterventie over alcohol en roken vervangen.

Wat is er nieuw?
De nieuwe interventie bevat zowel een oudergedeelte als een leerlinggedeelte. Ouders krijgen toegang tot een website waar informatie te vinden is over middelen en opvoedvaardigheden worden besproken. Een belangrijk element bij deze interventie is de wisselwerking tussen ouder en kind. Met je kind in gesprek gaan over middelengebruik is zoals we weten erg belangrijk, dit wordt in de interventie gefaciliteerd.

En wat is er voor de leerling?
Het leerling gedeelte bestaat uit vier lessen die zich focussen op de risicoperceptie van alcohol, roken en cannabis. Ook wordt er aandacht besteed aan de sociale norm.
  1. Leerlingen starten met een Kahoot om de sociale norm te bespreken. Deze gegevens worden naar de ouders gestuurd. Dit gebeurt klassikaal en is dus volledig anoniem. Daarna gaan leerlingen in groepjes aan de slag met het maken van een mindmap over de risico’s van alcohol, roken of cannabis.
  2. Leerlingen vullen de mindmap van les 1 aan met nieuwe informatie die ze online vinden. Hierbij wordt gefocust op het belang van goede bronnen. Het tweede gedeelte van de les wordt er gediscussieerd over stellingen die gaan over alcohol, roken en wiet.
  3. In deze les gaan leerlingen meerkeuze vragen bedenken aan de hand van de informatie die ze eerder hebben gevonden. Hierbij geven de leerlingen zelf ook uitgebreid antwoord op hun eigen vraag. In deze les worden leerlingen ook (kort) voorbereid op het gesprek tussen ouder en kind.
  4. In de laatste les gaan leerlingen een eindquiz maken. De quiz bestaat uit vragen die de leerlingen in de vorige les hebben gemaakt. De leerlingen die de vraag hebben gemaakt geven vervolgens klassikaal uitleg wat het antwoord is, en waarom. Docenten kunnen aan de hand van een factsheet nog aanvulling geven op de antwoorden.
En nu verder?
De interventie komt beschikbaar vanaf eind september 2019. Tijdens een drietal train de trainer bijeenkomsten worden preventiewerkers van GGD en Instelling voor verslavingszorg getraind voor het geven van docententrainingen op scholen.

Kijkje in de keuken
Hieronder alvast een kleine sneak preview van de beeldtaal die gebruikt wordt voor de leerlingen.