Scholen / DGSG VO / Signaleren en begeleiden

Signaleren en begeleiden

Signalen van probleemgebruik
Ziet u ook wel eens dat leerlingen zich opeens anders gaan gedragen? Dat leerlingen opeens baldadiger worden of juist meer teruggetrokken? Of dat leerlingen minder geconcentreerd zijn en meer spijbelen? Deze signalen kunnen wijzen op problematisch gebruik van alcohol of drugs.

Natuurlijk is het als school belangrijk om zorgvuldig om te gaan met deze signalen. Hoe stel je vast dat de leerling een probleem heeft? En wat voor zorg bied je de leerling als hij of zij een probleemgebruiker is? Het onderdeel signaleren en begeleiden van De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) gaat in op deze vragen.

Onderdelen signaleren en begeleiden
Signaleren en begeleiden bestaat op het voortgezet onderwijs uit twee onderdelen:
  1. het opzetten van een goed zorgprotocol
    In dit protocol staat welke zorg de school geeft aan leerlingen die problematisch alcohol of drugs gebruiken. Bij eenvoudige problemen kan het zorgadviesteam (ZAT) op school de leerling helpen. Is er sprake van een ernstig probleem, dan is begeleiding buiten de school noodzakelijk.
    Een medewerker van de GGD of instelling voor verslavingszorg (IVZ) helpt de school bij het opstellen van het protocol.
  2. een training signaleren en begeleiden
    Het schoolpersoneel leert in de training welke signalen kunnen wijzen op alcohol- en drugsgebruik. Verder komt aan bod wat de school kan doen bij signalen van probleemgebruik.
    Een medewerker van de GGD of instelling voor verslavingszorg verzorgt de training. 

E-learning signaleren alcohol en drugs
Om scholen te ondersteunen in het signaleren van alcohol en/of drugsproblematiek bij jongeren zijn een tweetal e-learning cursussen ontwikkeld. De basiscursus alcohol en drugs richt zich op de middelen, hun werking en de risico's. Doelgroep van de basiscursus is iedereen die met jongeren werkt. De vervolgcursus is met name voor degenen die werkzaam zijn in de zorgstructuur, maar is ook geschikt voor de geïnteresseerde docent. De cursist leert hoe deze in gesprek raakt met een jongere waarvan het vermoeden bestaat dat deze een probleem heeft met alcohol en/of drugs. Aan de hand van filmfragmenten wordt in beeld gebra cht welke gesprekstechnieken het beste gebruikt kunnen worden om in gesprek te gaan met een jongere en  deze te motiveren om hulp te zoeken. Tevens ziet de cursist welke valkuilen er vaak voorkomen.
Beide cursussen bevatten vijf lessen en worden afgesloten met een certificaat.
De cursussen zijn te bestellen in de webwinkel op www.trimbos.nl.