Scholen / DGSG VSO/PRO / Lesmateriaal PRO

Voor de leerlingen in klas 1 en 2 van het praktijkonderwijs zijn lesboekjes over alcohol en roken beschikbaar.
In deze lessen leren zij over de effecten en de risico's van alcohol of tabak. Door middel van afwisselende informatieve teksten en opdrachten maken zij zich de stof eigen en zijn ze beter in staat om risico's in te schatten. Doel van de voorlichting is te leren dat het niet normaal is om voor je 18de alcohol te drinken of te roken en het beginnen met drinken of roken zo lang mogelijk uit te stellen.
Voor de docenten is een gratis docentenhandleiding beschikbaar. In de webwinkel zijn ook de lesboekjes (à €3,50) voor de leerlingen te bestellen.