Scholen / DGSG VSO/PRO / Lesmateriaal VSO

Voor de eerste twee klassen van het cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs is het lesprogramma Be wise think twice beschikbaar. Cluster 4 is het grootste cluster in het VSO, waar leerlingen zitten met ernstige psychische stoornissen en gedragsproblemen. Doel is om leerlingen bewust te maken van de risico’s van alcohol en drugs en docenten handvatten te bieden voor signalering van mogelijk problematisch gebruik.

Be wise, think twice bestaat uit 4 lessen. Alle lessen bestaan uit het overdragen van kennis, opdrachten en gesprekken tussen leerlingen en hun docent of met elkaar.  De materialen staan in een digitale docentenomgeving. Per les is er een docenteninstructie beschikbaar, net als werkbladen voor de leerlingen, filmpjes en andere materialen. Docenten die gebruik willen maken van het lesmateriaal worden getraind door speciaal opgeleide preventiewerkers van de lokale instelling voor verslavingszorg of de GGD. 
Na het volgen van een docententraining, kan voor €10,- een licentie voor de docentenomgeving worden aangeschaft.