Scholen / DGSG VSO/PRO / Signaleren alcohol en drugs

Voor personeel binnen het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs dat een taak heeft binnen de zorgstructuur, zijn een tweetal digitale cursussen ontwikkeld op het gebied van het signaleren van problematisch gebruik van alcohol en drugs bij de jongeren met wie ze werken. Ook docenten die meer willen weten over het signaleren en begeleiden van (problematisch) middelengebruik kunnen deze cursussen doen.

Basiscursus Signaleren
Deze online cursus gaat over alcohol en drugs. Wat is het, wat doet het, wat zijn de risico's? Weet u genoeg om goed te kunnen reageren op alcohol- en drugsgebruik? Herkent u de signalen? Waar kunt u terecht met vragen? In de cursus wordt een antwoord gegeven op deze vragen. Het vergroten van kennis en vaardigheden bij professionals die met jongeren werken op het gebied van alcohol en drugs kan ervoor zorgen dat er op tijd wordt ingegrepen en dat problematisch gebruik voorkomen wordt. Deze cursus is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over alcohol en drugs.

Deze cursus bestellen? Klik dan hier.

Vervolgcursus Signaleren
Het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren op het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs is hoog. Dat is zorgelijk, want alcohol- en drugsgebruik kan voor deze jongeren grote gevolgen hebben. Het is daarom belangrijk om middelengebruik op tijd te signaleren. Maar hoe doet u dat? Op welke signalen moet u letten? Wanneer gaat u met een leerling in gesprek? Hoe pakt u zo'n gesprek aan? En hoe kunt u een leerling die problematisch alcohol- of drugs gebruikt begeleiden? Dat leert u in deze vervolgcursus.


Deze cursus bestellen? Klik dan hier.