Scholen / Lesmateriaal MBO

Lesmateriaal MBO

Voor leerlingen in het MBO hebben we In Charge ontwikkeld, een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. Naarmate adolescenten ouder worden ontstaat er een betere balans tussen de verschillende hersengebieden en zijn jongeren veelal beter in staat hun gedrag te reguleren. De late adolescentie is daarom een zeer geschikte periode om zelfcontrole te trainen. De lessen zijn zowel geschikt voor de bovenbouw van het VO als voor de eerste twee leerjaren van het MBO.

Hoe ziet In Charge eruit?
Incharge bestaat uit vier lessen en een applicatie voor de Smartphone: de 7-days challenge. Tijdens de lessen denken leerlingen na over verleidingen en de risico’s van verschillende gevaarlijke verleiders, zoals alcohol en drugs. De leerlingen leren wat het belang is van wilskracht en op welke manier je wilskracht kunt trainen. Tot slot gaan zij aan de slag met het trainen van hun eigen zelfcontrolevaardigheden om een zelf gekozen verleiding te leren weerstaan.

Onderzoek
InCharge is een nieuw ontwikkeld lespakket. In het schooljaar 2017/2018 start daarom een groot effectonderzoek. Daarin wordt onderzocht of de leerlingen na afloop van het lespakket, beschikken over meer zelfcontrolevaardigheden en of zij deze vaardigheden ook toepassen in hun dagelijks leven. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier deze effecten worden beïnvloed door de interactie tussen de docent en de leerlingen.
Lees hier mee over het onderzoek.

E-learning voor het MBO
Daarnaast hebben we voor leerlingen in het MBO een digitale lesmodule beschikbaar. Drinken, roken, blowen, een pilletje. Veel studenten op het MBO gebruiken alcohol, tabak en/of drugs. Toch zijn niet alle studenten even goed op de hoogte van de werking en risico's van (veelvuldig) gebruik. Voor studenten op het MBO is daarom een e-learning module over drinken, roken en drugs ontwikkeld.  
Deze e-learning blijft het schooljaar 2017/2018 beschikbaar en zal daarna vervangen worden door In Charge.

Bekijk de trailer
Benieuwd naar een eerste indruk van de e-learning module, bekijk dan de trailer.

Inhoud
De e-learning module www.mbo-rokendrinkendrugs.nl begint met een korte film. Een groepje jongeren viert een feestje bij één van de jongeren thuis. Ze drinken veel alcohol. Iemand stelt voor om een pilletje te nemen en het feestje verplaatst zich naar het dak van een flat. Dan gaat het mis met één van de jongens. Maar wat is er precies gebeurd?
Om de afloop te zien, moeten studenten eerst alle opdrachten maken. Aan de hand van gevarieerde vragen, filmpjes en animaties leren studenten meer over alcohol, tabak en drugs. Om aan te sluiten bij de leefwereld van de studenten, zijn bij de opdrachten populaire sociale media als Twitter en Facebook.
Na afronding van alle opdrachten wordt de eindfilm getoond en zien de jongeren hoe het verhaal uiteindelijk afloopt.

Tijdsduur
De e-learning module is geschikt voor alle niveaus binnen het MBO en kan in elke gewenste opleiding worden ingezet. De lesduur varieert van 2 tot 4 uur, afhankelijk van het niveau en de wijze waarop gewerkt wordt.

Lesmateriaal bestellen?
De lesmodule is verkrijgbaar in de webwinkel op www.trimbos.nl. Bestellingen gaan per 25 studenten. De afname van 25 licenties kost €10,-.. 
De lesmodules zullen na het schooljaar 2017/2018 niet meer te gebruiken zijn.

Bij de lesmodule hoort een docentenhandleiding. Bij iedere bestelling wordt één docentenhandleiding gratis meegezonden. Extra exemplaren zijn te bestellen via de webwinkel. U kunt de handleiding ook downloaden.