Scholen / Lesmateriaal MBO

Lesmateriaal MBO

Voor leerlingen in het MBO hebben we In Charge ontwikkeld, een lespakket voor leerlingen vanaf 16 jaar. De interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. Naarmate adolescenten ouder worden ontstaat er een betere balans tussen de verschillende hersengebieden en zijn jongeren veelal beter in staat hun gedrag te reguleren. De late adolescentie is daarom een zeer geschikte periode om zelfcontrole te trainen. De lessen zijn zowel geschikt voor de bovenbouw van het VO als voor de eerste twee leerjaren van het MBO.

Hoe ziet In Charge eruit?
Incharge bestaat uit vier lessen en een applicatie voor de Smartphone: de 7-days challenge. Tijdens de lessen denken leerlingen na over verleidingen en de risico’s van verschillende gevaarlijke verleiders, zoals alcohol en drugs. De leerlingen leren wat het belang is van wilskracht en op welke manier je wilskracht kunt trainen. Tot slot gaan zij aan de slag met het trainen van hun eigen zelfcontrolevaardigheden om een zelf gekozen verleiding te leren weerstaan.

Beschikbaarheid
Mocht u geinteresseerd zijn in het lespakket, neemt u dan eerst contact op met uw contactpersoon van GGD of Verslavingszorg in de regio. Om de lessen uit te kunnen voeren, is het volgen van een docententraining verplicht. Na het volgen van de training, kunnen licenties worden besteld voor de digitale docentenomgeving via een speciale link in de Trimbos webwinkel. Een licentie kost €10,- per docent.
Heeft u nog geen contactpersoon in de regio? U kunt in dat geval een mail sturen naar dgsg@trimbos.nl en wij helpen u verder.

Onderzoek
InCharge is een nieuw ontwikkeld lespakket. In het schooljaar 2017/2018 is daarom een groot effectonderzoek gestart dat doorloopt tot en met het schooljaar 2018/2019. In het effectonderzoek wordt onderzocht of de leerlingen na afloop van het lespakket, beschikken over meer zelfcontrolevaardigheden en of zij deze vaardigheden ook toepassen in hun dagelijks leven. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier deze effecten worden beïnvloed door de interactie tussen de docent en de leerlingen.
Lees hier mee over het onderzoek.