Scholen / Lesmateriaal VO

Lesmateriaal VO

Materialen onderbouw
Voor leerlingen in de brugklas is de interventie Frisse Start ontwikkeld. 
Verder zijn er voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs e-learning modules over alcohol en roken ontwikkeld.
Deze e-learning modules kunnen los worden ingezet, maar zijn ook onderdeel van de effectieve leerling- en ouderinterventie alcohol en roken. In deze interventie worden ook de ouders betrokken. Ouders vormen binnen De gezonde school en genotmiddelen een belangrijk onderdeel en wij raden scholen dan ook altijd aan om ouders te betrekken bij de middelenpreventie op school.

Als aanvulling op het lesmateriaal kan een dvd of video worden ingezet, bijvoorbeeld de dvd Roken?!

Of doe met de eerste of tweede klas mee aan de niet-roken wedstrijd Smokefree Challenge. Leerlingen die mee doen aan deze challenge beloven een half jaar niet te gaan roken. Daarnaast krijgen de leerlingen een voorlichtingsles over roken. Als de leerlingen het volhouden om zes maanden niet te roken, kunnen ze meedingen naar de landelijke prijs: met de hele klas een dag uit ter waarde van maximaal € 1500,--. Smokefree Challenge is een leuke en speelse manier om tabakspreventie in te zetten in de onderbouw van het voortgezet onderwijs!

Materialen leerlingen 16+
Voor leerlingen van 16 jaar en ouder is In Charge ontwikkeld. Deze interventie is gericht op het trainen van zelfcontrole waardoor jongeren beter in staat zijn verleidingen (zoals middelengebruik) te weerstaan. De lessen zijn zowel geschikt voor de bovenbouw van Havo/VWO als voor de eerste twee leerjaren van het MBO (niveau 3 & 4).

Daarnaast is de workshop Makluk Zat ontwikkeld (ook geschikt voor leerlingen in het mbo). In teams gaan leerlingen hun eigen campagne maken over het onderwerp NIX18. De teams gaan met elkaar een wedstrijd aan en dingen zo mee naar de titel 'de beste NIX 18 campagne'. Voor de docenten is een gratis docentenhandleiding beschikbaar.

Materialen Voortgezet Speciaal Onderwijs
Voor de eerste twee klassen van het cluster 4 Voortgezet Speciaal Onderwijs is het lesprogramma Be wise think twice beschikbaar.

Materialen Praktijkonderwijs
Voor leerlingen in klas 1 en 2 in het praktijkonderwijs zijn lesboekjes verkrijgbaar over alcohol of roken.

Bestellen
Het meeste lesmateriaal is te bestellen in de webwinkel op www.trimbos.nl. De e-learning modules over alcohol en roken worden besteld bij de GGD/IVZ in de regio. De materialen die horen bij de interventies Frisse Start, Be wise think wice en In Charge kunnen uitsluitend worden besteld na het volgen van een docententraining. Meer informatie: dgsg@trimbos.nl.
Klik hier voor een overzicht van de materialen voor het schooljaar 2017/2018.

Aandachtspunten voor de docent
Docenten hebben vaak een eigen mening over het gebruik van middelen als alcohol, tabak en drugs. Deze mening kan de manier van lesgeven beïnvloeden. Als de docent zijn mening teveel op de voorgrond plaatst, kan dit leerlingen remmen in het uiten van hun eigen standpunten. Het is goed om hier vooraf bij stil te staan. Door als docent open te staan en acceptatie en begrip te tonen voor wat er bij leerlingen leeft, wordt het gebruik van middelen ook meer bespreekbaar. Ook moet de docent voorbereid zijn op vragen van leerlingen over het eigen gebruik van de docent.
In onze docentenhandleidingen zijn tips opgenomen die kunnen helpen bij de bespreking van deze onderwerpen. 

In de verplichte docententrainingen die horen bij de interventies Frisse Start, Be wise think twice of In Charge, komt de rol van de docent bij het geven van voorlichting ook uitgebreid aan bod.