Scholen / Lesmateriaal VO

Lesmateriaal VO

Materialen onderbouw
Voor leerlingen in de brugklas is de interventie Frisse Start ontwikkeld. 
Verder zijn er voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs e-learning modules over alcohol en roken ontwikkeld.
Deze e-learning modules kunnen los worden ingezet, maar zijn ook onderdeel van de effectieve leerling- en ouderinterventie alcohol en roken. In deze interventie worden ook de ouders betrokken. Ouders vormen binnen De gezonde school en genotmiddelen een belangrijk onderdeel en wij raden scholen dan ook altijd aan om ouders te betrekken bij de middelenpreventie op school.

Als aanvulling op het lesmateriaal kan een dvd of video worden ingezet, bijvoorbeeld de dvd Roken?!.

Materialen bovenbouw
Voor de bovenbouw is aanvullend audiovisueel materiaal verkrijgbaar: de dvd's Roes en Find Out!.

Daarnaast is de workshop Makluk Zat ontwikkeld (ook geschikt voor leerlingen in het mbo). In teams gaan leerlingen hun eigen campagne maken over het onderwerp NIX18. De teams gaan met elkaar een wedstrijd aan en dingen zo mee naar de titel 'de beste NIX 18 campagne'. Voor de docenten is een gratis docentenhandleiding beschikbaar.

Materialen Praktijkonderwijs
Voor leerlingen in klas 1 en 2 in het praktijkonderwijs zijn lesboekjes verkrijgbaar over alcohol of roken.

Bestellen
Het meeste lesmateriaal is te bestellen in de webwinkel op www.trimbos.nl. De e-learning modules over alcohol en roken worden besteld bij de GGD/IVZ in de regio.

Aandachtspunten voor de docent
Docenten hebben vaak een eigen mening over het gebruik van middelen als alcohol, tabak en drugs. Deze mening kan de manier van lesgeven beïnvloeden. Als de docent zijn mening teveel op de voorgrond plaatst, kan dit leerlingen remmen in het uiten van hun eigen standpunten. Het is goed om hier vooraf bij stil te staan. Door als docent open te staan en acceptatie en begrip te tonen voor wat er bij leerlingen leeft, wordt het gebruik van middelen ook meer bespreekbaar. Ook moet de docent voorbereid zijn op vragen van leerlingen over het eigen gebruik van de docent.

In onze docentenhandleidingen zijn tips opgenomen die kunnen helpen bij de bespreking van deze onderwerpen. 
In de verplichte docententraining die hoort bij de interventie Frisse Start, komt de rol van de docent bij het geven van voorlichting ook uitgebreid aan bod.