Scholen / Lesmateriaal VO / E-learning modules

E-learning modules

Veel scholen die meedoen met De gezonde school en genotmiddelen (DGSG) kiezen
voor de e-learning modules over acohol of roken. Deze afwisselende modules bestaan uit filmpjes, korte tekstjes en verschillende soorten opdrachten.

De modules bestaan uit een leerling- en docentenomgeving. In de leerlingomgeving worden de lesstof en de opdrachten aangeboden. Iedere leerling heeft ook een eigen profielpagina waar de antwoorden op de open vragen worden bewaard. Hier staat ook een reader met de belangrijkste lesstof van de module.

De docentomgeving is een afgesloten deel van de module waarin de docent leerlinggegevens bewaart en het werk van de leerlingen volgt.

Welke modules zijn er?
Voor de onderbouw zijn er modules ontwikkeld over alcohol en roken. De modules zijn geschikt voor vmbo, havo en vwo.

Tijdsplanning
De modules bestaan elk uit drie lessen.

Opbouw e-learning
De lesmodules bevatten drie lessen van 50 minuten. De rode draad door de lessen is een verhaal waarin de leerlingen zich kunnen inleven.

De leerstof van de module is opgebouwd uit stukjes informatie of filmpjes en opdrachten. In de eerste les ligt de nadruk op kennisoverdracht, Wat weet jij? De leerlingen krijgen informatie over wat alcohol of tabak precies is, wat de effecten en risico's zijn, wat alcohol in je lichaam doet, welke stoffen er in tabak zitten enzovoort.
De les wordt afgesloten met een praktische opdracht.

In de tweede les volgt het kennisonderdeel Wat vind jij? Hier verwerven de leerlingen weer kennis door middel van opdrachten, filmpjes en informatieve stukjes tekst. Als leerlingen de feiten over middelen kennen, kunnen zij betere afwegingen en keuzes maken voor zichzelf en voor hun omgeving.

De derde les is gericht op de verwerking van de kennis en heeft betrekking op houding en gedrag:  Wat doe jij? In dit onderdeel komen keuzes die leerlingen kunnen maken aan de orde. De leerlingen worden zich bewust van de consequenties van de verschillende keuzes zoals wel of niet drinken en van de invloed van anderen op hun gedrag. De les wordt afgesloten met een kennistest. De bedoeling is dat de kennis van de voorgaande drie onderdelen verwerkt wordt in deze opdracht.


Ondersteuning voor docenten
De ene docent is vertrouwder met digitaal lesmateriaal dan de andere. Om te zorgen dat iedere docent weet hoe de modules werken, kan de GGD/IVZ een instructie geven over de werking van de module. Ook is er een docentenhandleiding bij de lesmodule ontwikkeld . De docentenhandleidingen zijn verkrijgbaar in een downloadversie in de webwinkel op www.trimbos.nl. Of download de handleiding over alcohol of roken hier.
Op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur is voor alle technische vragen rondom de digitale lesmodules de helpdesktelefoon bereikbaar op 058-2449700.

Hoeveel kost een module?
Een e-learning module alcohol of roken kost € 35,- (voor een klas van 35 leerlingen) en is geldig gedurende één en hetzelfde schooljaar.

Als u op school met de e-learning module wilt werken, kunt u contact opnemen met de GGD/IVZ in uw regio. Zij kunnen de bestelling voor u plaatsen en ondersteunen u bij de uitvoering van dit lesmateriaal.  Eenmaal bekend in het systeem, kunt u ook zelf een bestelling plaatsen. Klik hier voor een aantal meest gstelde vragen rondom het bestellen van de lesmodules.