De toolbox DGSG is een digitaal handboek voor professionals werkzaam bij een GGD of instelling voor verslavingszorg, ten behoeve van de implementatie van De gezonde school en genotmiddelen op scholen. 


Nieuwe website Rookvrij schoolterrein online
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn verplicht voor 2020 hun terrein rookvrij te maken.
Sinds dit voorjaar is de overzichtelijke, nieuwe website www.rookvrijschoolterrein.nl online. Hier vinden scholen alle informatie die zij nodig hebben om aan de slag te gaan met de invoering van een rookvrij schoolterrein.