De toolbox DGSG is een digitaal handboek voor professionals werkzaam bij een GGD of instelling voor verslavingszorg, ten behoeve van de implementatie van De gezonde school en genotmiddelen op scholen. 

NIEUWS

Inspiratiedag DGSG 8 oktober 2018
Op maandag 8 oktober aanstaande organiseren we een inspiratiedag rondom kwetsbare jongeren en middelenpreventie.Voor een aantal workshops denken we aan de volgende zaken:
  • Be wise think twice: middelenpreventie in het VSO
  • Middelenpreventie in het praktijkonderwijs
  • Take it personal (voorheen Preventure): selectieve preventie gericht op risicogroepen
  • Signaleren: hoe signaleer je middelengebruik onder kwetsbare jongeren, wat is er nodig en wie zijn er verantwoordelijk hierbij?
Om deze dag tot een succes te maken, zoeken we zoveel mogelijk aansluiting bij jullie ervaringen, wensen en input. Heb jij ervaring met één van bovenstaande onderwerpen/settings, en wil je graag je ervaringen met collega's delen tijdens bijvoorbeeld een workshop? Ken je een school die hier eventueel aan mee wil werken, hetzij door aanwezig te zijn, hetzij door middel van een filmpje? Heb je andere goede voorbeelden uit de praktijk voor kwetsbare jongeren, die je voor het voetlicht wilt brengen? Laat het weten via dgsg@trimbos.nl

Aanmelden voor de inspiratiedag kan hier. De kosten voor deze dag zijn: € 50,--

Nieuwe website Rookvrij schoolterrein online
Kinderen en jongeren moeten rookvrij kunnen opgroeien. Daar hoort een rookvrij schoolterrein bij. Scholen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn verplicht voor 2020 hun terrein rookvrij te maken.
Sinds deze week is de overzichtelijke, nieuwe website www.rookvrijschoolterrein.nl online. Hier vinden scholen alle informatie die zij nodig hebben om aan de slag te gaan met de invoering van een rookvrij schoolterrein.