Toolbox DGSG / Beleid

Beleid

De school is één van de plaatsen waar jongeren geconfronteerd worden met roken, drinken en cannabisgebruik. Maatregelen in de schoolomgeving, zoals de invoering van een middelenbeleid en zorgstructuur, kunnen effect hebben op het gebruik door de leerlingen: een strikt verbod van roken, drinken en druggebruik in en om de school helpt om het aantal leerlingen dat middelen gebruikt te verlagen. Beperking van plekken waar gerookt en gedronken mag worden heeft positieve effecten op de gezondheid. Jongeren beginnen later met drinken, rokers roken minder en er wordt minder meegerookt. Bovendien wordt de sociale norm versterkt als er in de openbare ruimte meer plekken zijn waar niet gerookt en gedronken mag worden.

Vanuit DGSG wordt gestimuleerd om een middelenvrije school na te streven. Het voornaamste uitgangspunt van de middelenvrije school is dat de school een pedagogische en beschermende omgeving is voor kinderen, waar roken en het gebruik van alcohol en drugs niet bij horen. Met de middelenvrije school worden scholen gestimuleerd beleid te formuleren over middelengebruik op en rondom school voor de leerlingen, personeel en ouders.

Onder een middelenvrije school wordt verstaan: Het niet roken, niet drinken van alcohol en geen drugs gebruiken op school, in de schoolomgeving en bij alle school gerelateerde activiteiten waar leerlingen aanwezig zijn door leerlingen, onderwijzend en ondersteunend personeel van de school en ouders.
 
De middelenvrije school richt zich op de directie, onderwijzend en ondersteunend personeel, ouders en  de leerlingen.

Het Comenius College in Hilversum is een school waar middelenvrij al een tijd de norm is. De rector van de school, Johan Veenstra, vertelt: