Toolbox DGSG / Educatie

Gezondheidseducatie is een van de vier belangrijke pijlers binnen de integrale aanpak van Gezonde School. Onder gezondheidseducatie verstaan we binnen DGSG het klassikaal of groepsgewijs aanbieden van voorlichting gericht op de preventie van middelengebruik.

De gezonde school en genotmiddelen heeft divers lesmateriaal en verschillende activitieiten voor het voortgezet onderwijs, het praktijkonderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.
Een docent of mentor voert de activiteiten binnen de eigen les- of mentoruren uit. In onze materialenfolder hebben wij alles op een rijtje gezet.

Ook voor studenten in het HBO en WO is een toolkit ontwikkeld. Hierin worden de mogelijkheden voor een preventieaanpak voor deze doelgroep beschreven.

Vanuit DGSG wordt geadviseerd geen voorlichting te geven aan leerlingen in het basisonderwijs over roken en alcohol. Uit onderzoeken naar interventies over roken en alcohol in het basisonderwijs blijkt dat voorlichting over roken en alcohol aan leerlingen in groep 8 geen effecten heeft. De meeste leerlingen in het basisonderwijs hebben nog geen alcohol gedronken en de attitude ten opzichte van alcohol en tabak is overwegend negatief. Daarnaast is de gemiddelde startleeftijd van alcoholgebruik en roken de laatste 10 jaar omhoog gegaan van 12 jaar in 2003 naar 13 jaar in 2012.  

Voorlichting aan ouders van kinderen in de basisschoolleeftijd over roken en alcoholgebruik van hun kind is wel belangrijk. Ouders dienen goed voorbereid te zijn voor het moment dat hun kind in aanraking komt met alcohol, roken en/of drugs. Aan het einde van groep 8, ter voorbereiding op de overgang naar het voortgezet onderwijs, is een goed moment om ouders te informeren. Dit kan door middel van ouderavonden, informatiebrochures en websites met informatie over roken en alcohol, zoals www.alcoholinfo.nl en www.rokeninfo.nl.